Bảng giá đất tại quận Dương Kinh Hải Phòng( Từ ngày 1/7/2017 đến hết năm 2019)

Bảng giá đất quận Dương Kinh từ ngày 1/7/2017 (Theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND thành phố Về việc điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn 7 quận thành phố Hải Phòng 5 năm (2015 – 2019))

Xem bảng giá đất Tại Đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0963.645.655