Có thể đổi sổ đỏ sang sổ hồng không ? Đăng ký ở đâu ?

Căn cứ theo quy định tại điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì người sử dụng đất được phép cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ sổ cũ ( sổ đỏ) sang sổ theo hình thức mới (sổ hồng) nếu giấy chứng nhận cũ bị ố, nhòe, rách, hư hỏng… Cụ thể:

Điều 76. Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

1. Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

b) Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;

c) Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;

d) Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

Hồ sơ yêu cầu cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại điều 10 Thông tư  24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính, theo đó, hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được nộp lên Văn phòng đăng ký đất đai thuộc phòng tài nguyên môi trường quận, huyện nơi có đất để được hỗ trợ. Thành phần hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

  • Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo mẫu số 10/ĐK
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
  • Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0963.645.655